Tuổi Hợi hợp với tuổi gì

Chắc chắn là người tuổi Hợi sống trong màu hồng. Sang và trọng. Tuổi này dễ thứ tha và có cung cách hoàn chỉnh và tài thưởng ngoạn có một không hai. Tuổi Hợi hoàn chỉnh cho đến nổi người khác nhìn vào tưởng họ là kẻ tự phụ. Những người đó đã lầm to. Tuổi Hợi vị tha và không hề nghĩ mình là trên trước người khác.

1

Tuổi này đùm bọc bạn bè và gia tộc, và chịu khổ nhọc để cho người khác được hạnh phúc.

– Giúp người là hạnh phúc thực sự của tuổi Hợi, nhìn thấy người ta vui thì tuổi này mới vui. Nhưng thực tế phủ phàng cho tuổi Hợi là không ai biết đến và tán thưởng việc này.

– Tuổi Hợi quá tử tế và rộng lượng như một vị thánh hiền nên dễ bị kẻ xấu làm hại hoặc lợi dụng.

– Tuổi Hợi biết trọng người nên làm bạn với Tuổi này là hưởng trọn đức tính nổi bật đó của tuổi Hợi. Mặc dù vui vẻ như đã nói, tuổi

Hợi cũng có lúc cau có nếu có ai bảo là họ đang có một điều gì đó trật. Nhưng cũng là đúng cho tuổi này thôi.

– Tuổi Hợi không ưa mấy kẻ làm tài lanh dạy khôn mình mà chỉ thích làm những gì mình thấy phải làm.

– Nếu bạn giữ sao cho đừng chỉ trích tuổi Hợi, Tuổi này phải phải là những người bạn chân tình và trung thành nhất trong thế gian.

– Ðã có tiếng tăm, tuổi Hợi lại thông minh cực độ. Tuổi này vừa học vừa chơi, vừa tìm tòi để bổ sung kiến thức.

– Tuổi này cũng mê ăn mê uống khiến cho người ta trêu là tuổi mê ăn trong mười hai con giáp. Thức ăn thức uống phải là thượng hạng.

– Vì có tấm lòng vàng, tuổi này là người bạn đời tuyệt vời của bạn. Tuy vậy, tuổi Hợi có tính phân biện trong đối xử, ai thích họ thì họ đáp ứng lại vô vàn, người không thích họ thì họ giả lơ không nói tới.

Ðiều khuyên cho tuổi Hợi là nên mở rộng cuộc sống hoạt động ra hơn nữa. Càng đem bản thân mình hội nhập vào dòng người muôn dạng thì tuổi Hợi lại càng nổi hơn.

Tuổi Hợi hợp với tuổi gì 

Tam Hợp: Tuổi Hợi hợp với tuổi Mão (con Mèo) và tuổi Mùi (con Dê).

Tứ Xung: Tuổi Hợi khắc/kỵ tuổi Dần (con Cọp) , tuổi Thân (con Khỉ) và tuổi Tỵ (con Rắn).

Loading...