Xem tử vi tổng quát cho người tuổi Hợi

Загрузка...

Tử vi trọn đời Tân Hợi – Nữ mạng

Nữ Mạng – Tân Hợi

Sinh năm: 1911, 1971 và 2031
Cung KHÔN
Mạng THOA KIM XUYẾN (xuyến bằng vàng)

Tử vi trọn đời Tân Hợi – Nam mạng

Nam Mạng – Tân Hợi

Sinh năm: 1911, 1971 và 2031
Cung CẤN. Trực KHAI
Mạng XOA XUYẾN KIM (xuyến bằn ...

Tử vi trọn đời Quý Hợi – Nữ mạng

Nữ Mạng – Quý Hợi

Sinh năm: 1923, 1983 và 2043
Cung CẤN
Mạng ĐẠI HẢI THỦY (nước biển lớn)
Xươ ...

Tử vi trọn đời Quý Hợi – Nam mạng

Nam Mạng – Quý Hợi

Sinh năm: 1923, 1983 và 2043
Cung KHÔN
Trực NGUY
Mạng ĐẠI HẢI THỦY (nước b ...

Tử vi trọn đời Kỷ Hợi – Nữ mạng

Nữ Mạng – Kỷ Hợi

Sinh năm: 1959, 2019 và 2079
Cung CẤN
Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc trên đất bằng) ...

Tử vi trọn đời Kỷ Hợi – Nam mạng

Nam Mạng – Kỷ Hợi

Sinh năm: 1959, 2019 và 2079
Cung KHÔN
Trực ĐỊNH
Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc ...

Tử vi trọn đời Đinh Hợi – Nữ mạng

Nữ Mạng – Đinh Hợi
Sinh năm: 1947, 2007 và 2067
Cung CẤN
Mạng ỐC THƯỢNG THỔ (đất ổ tò vò)
Xương ...

Tử vi trọn đời Đinh Hợi – Nam mạng

Nam Mạng – Đinh Hợi
Sinh năm: 1947, 2007 và 2067
Cung CẤN. Trực NGUY
Mạng ỐC THƯỢNG THỔ (đĐinh ổ tò ...

Tử vi trọn đời Ất Hợi – Nam mạng

Nam Mạng – Ất Hợi
Sinh năm: 1935, 1995 và 2055
Cung KHÔN. Trực TRỪ
Mạng SƠN ĐẦU HỎA (lửa trên núi) ...