Xem tử vi tổng quát cho người tuổi Hợi

Загрузка...

Tìm hiểu khái quát về người tuổi Kỷ Hợi

Tuổi Kỷ Hợi gồm các năm sinh: 1959, 2019,2079, 2139, 2199, 2259.

Người tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc (Bình địa Mộc ...

Tìm hiểu khái quát về người tuổi Kỷ Sửu

Tuổi Kỷ Sửu gồm các năm sinh: …1889, 1949, 2009, 2069, 2129, 2189…

Tuổi Kỷ Sửu mệnh Hỏa (Tích lịch ...

Người Tuổi Đinh Hợi

Tuổi Đinh Hợi gồm các năm sinh: …1947, 2007,
2067, 2127, 2187, 2247…
Người tuổi Đinh Hợi thuộc mệ ...

Người Tuổi Ất Hợi

Tuổi Ất Hợi gồm các năm sinh ..1935, 1995, 2055, 2115, 2175, 2235.

Người tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa (Sơn đ

Người sinh tháng Mười hai năm Hợi

–   Tính cách:

Là người trong sáng, lạc quan, có đầy đủ thực lực chính trị để hành động và phán đoán. ...

Người sinh tháng Mười một năm Hợi

–   Tính cách:

Có lòng nghĩa hiệp, có tính cách không dễ thỏa hiệp, ăn nói thẳng thắn, mặc dù không có ác ...

Người sinh tháng Mười năm Hợi

–   Tính cách:

Nhiệt tình hơn cả so với tất cả những người tuổi Hợi, không chú ý đến những chi tiết nhỏ n ...

Người sinh tháng Chín năm Hợi

–   Tính cách:

Tính tình nóng vội thiếu mềm mại, ưa hoạt động thích tham gia các hoạt động xã hội. Khéo t ...

Người sinh tháng Tám năm Hợi

–   Tính cách:

Người sinh tháng Tám năm Hợi làm việc ở đâu cũng đều gánh vác những trọng trách có địa vị ...

Người sinh tháng Bảy năm Hợi

–   Tính cách:

Tính cách chậm không năng động, sức ỷ lớn song nếu làm công việc hợp với sở thích của mình ...