Người sinh tháng Hai năm Hợi

–   Tính cách:

Có ước vọng lớn đối với danh lợi, khéo ăn khéo ở với mọi người, còn khéo lợi dụng các mối quan hệ để phát triển sự nghiệp riêng. Bề ngoài hầu như không hề tỏ ra có cơ mưu, cố ý lợi dụng bạn, đến lúc bạn hoàn toàn tin tưởng mà mất cảnh giác chính là lúc họ lợi dụng bạn.

2

–   Nghề nghiệp:

Thích hợp với các nghề mang tính phục vụ, ăn, uống, may đo, thủ công.v.v…

–   Chọn bạn khác giới:

Nữ giới sinh tháng Hai năm Hợi hợp với nam giới vui vẻ, lạc quan sinh tháng Ba năm Mão hoặc tháng Mười năm Thân. Nam giới hợp với nữ giới sinh tháng Mười năm Dần hoặc tháng Mười một năm Dậu.

Loading...