Người sinh tháng Mười năm Dậu

–   Tính cách:

Nghiêm chỉnh mà hiền hậu, ý chí nội tâm kiên cường, bất cứ việc gì cũng không chịu thua, là người ngoại nhu nội cương.

10

–  Nghề nghiệp:

Làm việc gì cũng từ từ, từng bước tiến tới mục tiêu cho nên thắng lợi cuối cùng thuộc về họ. Không thích trổ tài, là người rất bình thường trong mắt người khác nhưng cũng có lúc họ làm được những việc khác thường tài giỏi.

Họ có thể làm nhà khoa học, làm biên tập viên, giáo viên, nhà ngoại giao đều giành thành công nhất định, kết quả tốt.

–  Chọn bạn khác giớỉ:

Người phụ nữ sinh năm Dậu tháng Mười kết hôn với đàn ông sinh tháng Mười một năm Tỵ thì có thể hỗ trợ được cho nhau để tạo nên một gia đình hoà thuận. Đối tượng thích hợp của đàn ông sinh tháng Mười năm Dậu là những phụ nữ sinh tháng Mười một năm Thìn.

Loading...