Xem các tuổi phạm kim lâu của nam và nữ

Chia sẻ ngay

Kim lâu chính là tuổi cần tránh khi tiến hành mọi việc lớn của đời người. Thế nên việc xem tuổi phạm kim lâu của nam và nữ là việc hết sức hệ trọng. Nhằm biết được những tuổi không phạm kim lâu. Dưới đây là cách xem các tuổi phạm kim lâu.

Kim Lâu gồm có các tuổi sau:

– Kim Lâu Thân kỵ bản thân mình.
– Kim Lâu Thê kỵ vợ.
– Kim Lâu Tử kỵ con.
– Kim Lâu Súc kỵ chăn nuôi gia súc.
(Nếu ai không chăn nuôi gia súc chuyên nghiệp, thì vẫn làm nhà được).

Tuổi phạm kim lâu là sao? Cách tính tuổi kim lâu?
Tuổi phạm kim lâu là sao? Cách tính tuổi kim lâu?
 • Các cung phạm Kim Lâu là Khôn, Càn, Cấn, Tốn.
 • Các cung không phạm là Đoài, Khảm, Chấn , Ly, ngũ Trung.

Cách tính tuổi kim lâu

Dựa theo quy luật chuyển cung bát quái, cũng như dựa theo chiều thuận của kim đồng hồ. Nếu một cung phạm Kim Lâu thì một cung khác không phạm Kim Lâu. Hoặc có thể dựa trên bàn tay để tính được tuổi kim lâu của mỗi người.

10 tuổi khởi tại cung Khôn phạm Kim Lâu Thân

 • 11 tuổi tại cung Đoài Không phạm.
 • 12 tuổi tại cung Càn phạm Kim Lâu Thê.
 • 13 tuổi tại cung Khảm không phạm.
 • 14 tuổi tại cung Cấn phạm Kim Lâu Tử.
 • 15 tuổi tại cung Chấn không phạm.
 • 16 tuổi tại cung Tốn phạm Kim Lâu Súc.
 • 17 tuổi tại cung Ly không phạm.
 • 18 tuổi tại cung Khôn phạm Kim Lâu Thân.
 • 19 tuổi tại cung Đoài không phạm.

20 tuổi khởi tại cung Đoài không phạm Kim Lâu.

 • 21 tuổi tại cung Càn phạm phạm Kim Lâu Thê.
 • 22 tuổi tại cung Khảm Không phạm Kim Lâu.
 • 23 tuổi tại cung Cấn phạm phạm Kim Lâu Tử.
 • 24 tuổi tại cung Chấn không phạm Kim Lâu.
 • 25 tuổi tại cung Tốn phạm Kim Lâu Súc.
 • 26 tuổi tại cung Ly không phạm Kim Lâu.
 • 27 tuổi tại cung Khôn phạm Kim Lâu Thân.
 • 28 tuổi tại cung Đoài không phạm Kim Lâu.
 • 29 tuổi tại cung Càn phạm Kim Lâu Thê.

30 tuổi, 40 tuổi chuyển thuận kim đồng hồ như 10 tuổi và 20 tuổi

 • Riêng 50 tuổi khởi tại ngũ trung, không phạm Kim Lâu (Quy tắc: Ngũ thập nhập cung trung).
 • 51 tuổi chuyển đến cung Cấn phạm Kim Lâu Thê.
 • 52 tuổi cung Chấn không phạm, tiếp tục chuyển thuận kim đồng hồ.

Cách tính tuổi Kim Lâu lấy chồng

Khi tính tuổi để kết hôn người ta sẽ tính tuổi của cô dâu. Nếu tuổi cô dâu khi tính cả tuổi mụ phạm vào các số cuối là 4, 6, 8 sẽ phạm vào hạn kim lâu. Trước khi đi đến chuyện kết hôn, cần tránh cưới vào tuổi kim lâu. Vì nếu khi kết hôn vào tuổi kim lâu sẽ dẫn đến nhiều điều không may về sau. Ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng, con cái.

Cách tính tuổi Kim Lâu xây nhà

Bên cạnh đó khi tiến hành xem tuổi xây nhà, người ta thường tính tuổi cho nam giới. Tránh năm phạm kim lâu để việc xây nhà diễn ra thuận lợi, hanh thông. Thế nên cần dựa vào tuổi người đàn ông khi xây nhà. Nếu đúng năm hạn nên chọn năm khác để tiến hành.

Trên đây là cách tính tuổi kim lâu cũng như những tuổi phạm kim lâu. Để giúp gia chủ chuẩn bị trong mọi việc cưới hỏi, xây nhà làm nhà. Cũng như giúp bạn biết được những vận hạn về tuổi kim lâu trong năm. Để có thể tiến hành mọi việc một cách chu toàn nhất, nhằm giúp tránh đi hạn xấu về tuổi kim lâu.