Xem tháng xuất giá (con gái về nhà chồng)

Tại sao con gái khi  xuất giá về nhà chồng luôn xem và chọn tháng đại lợi gái xuất giá về nhà chồng. Bởi vì, Người phàm dùng tháng đại lợi thì đặng tròn tốt. Nhưng nếu xuất giá vào tháng Tiểu lợi thì “Phòng Ông – Cô” mà không có cha mạ bên chồng thì được. Như “Phòng nữ phụ mẫu” mà không có cha mẹ bên gái thì được. Vì vậy, để được hạnh phúc trọn vẹn sau khi xuất giá thì hãy chọn tháng Đại Lợi để kết hôn. Tuy nhiên, những tháng nào là tháng Đại Lợi, Tuổi nào thì hợp cưới xin vào tháng nào? Để xem tháng xuất giá chúng ta cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé!


7-luu-y-cac-co-gai-can-biet-truoc-khi-ve-ra-mat-nha-ban-trai

Tháng xuất giá Đại Lợi ( tốt) cho tuổi nữ

Tuổi nữ

Tháng xuất giá tổt

Tuổi nữ

Tháng xuất giá tốt

Sửu – Mùi

Năm, Mười một

Thìn – Tuất

Tư, Mười

Dần – Thân

Bảy, Tám

Tị – Hợi

Ba, Chín

Mão – Dậu

Giêng, Bảy

Tý – Ngọ

Sáu, Chạp

Tuổi  Sửu – Mùi

Tháng xuất giá đại lợi cho cặp con giáp này là tháng 5 và tháng 11

Tuổi Dần – Thân

Tháng xuất giá đại lợi cho cặp con giáp này là tháng 7 và tháng 8

Tuổi Mão – Dậu

Tháng xuất giá đại lợi cho cặp con giáp này tháng giêng và tháng 7

Tuổi Thìn – Tuất

Tháng xuất giá đại lợi cho cặp con giáp Thìn – Tuất là tháng 4 và tháng 10

Tuổi Tỵ – Hợi

Tháng xuất giá đại lợi cho cặp con giáp này là tháng ba và tháng 9

Tuổi Tý – Ngọ

Tháng xuất giá đại lợi cho cặp con giáp này là tháng 6 và tháng chạp.

Tháng xuất giá tiểu lợi ( được) cho tuổi nữ

Tuổi nữ

Tháng xuất giá tốt

Tuổi nữ

Tháng xuất giá tốt

Sửu – Mùi

Tư, Mười

Thìn – Tuất

Năm, Mười một

Dần – Thân

Ba, Chín

Tị – Hợi

Bảy, Tám

Mão – Dậu

Sáu, Chạp

Tý – Ngọ

Giêng, Bảy

Tuổi  Sửu – Mùi

Tháng xuất giá Tiểu lợi cho cặp con giáp này là tháng 4 và tháng 10

Tuổi Dần – Thân

Tháng xuất giá tiểu lợi cho cặp con giáp này là tháng 3 và tháng 9

Tuổi Mão – Dậu

Tháng xuất giá Tiểu lợi cho cặp con giáp này tháng sáu và tháng chạp

Tuổi Thìn – Tuất

Tháng xuất giá tiểu lợi cho cặp con giáp Thìn – Tuất là tháng 5 và tháng 11

Tuổi Tỵ – Hợi

Tháng xuất giá tiểu lợi cho cặp con giáp này là tháng bảy và tháng tám

Tuổi Tý – Ngọ

Tháng xuất giá tiểu lợi cho cặp con giáp này là tháng giêng và tháng 7.

Bạn là người yêu thích tử vi, tướng số, phong thủy, hãy tham gia Cộng đồng tử vi - phong thuỷ trên Facebook để hỏi đáp tư vấn miễn phí.

Loading...