Tính tuổi làm nhà theo ”Cửu trạch vận niên”

Chia sẻ ngay

Làm nhà chính là một trong những việc quan trọng nhất của đời người. Do đó việc xem cách tính tuổi làm nhà theo Cửu trạch vận niên là vô cùng quan trọng. Khi xem mà tuổi gặp Phúc – Đức – Bảo – Lộc – Phú sẽ rất thọ và yên. Tuy nhiên nếu gặp Bại – Hư – Khốc – Quỷ – Tử sẽ rất xấu, thậm chí có thể hại chết vợ con. Vì vậy không nên tiến hành xây nhà khi tuổi bị phạm. Như vậy cụ thể cách tính như thế nào chúng ta cùng nhau tìm hiểu dưới đây.

Cách tính tuổi làm nhà theo trạch vận niên
Cách tính tuổi làm nhà theo trạch vận niên

Bảng tính “cửu trạch vận niên”

Sau đây là bảng tính cửu trạch vận niên và cách tính cụ thể:

8 Tốn – Bảo *9 Ly – Lôc *1 Khôn – Phúc *
7 Chấn – Tử (con)5 Trung – Khắc2 Đoài – Đức *
6 Cấn – Quỷ (vợ)4 Khảm – Hư3 Càn – Bại (thân)

Quy tắc:
Bắt đầu từ số 1 lần lượt đến 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 mỗi ô số 1 tuổi.

Dựa vào bảng tính Cửu trạch vận niên phía trên đây chúng ta sẽ có hai cách tính cụ thể:

 • Từ ô số 1 là 1 tuổi và tính tiếp đến tuổi nào rơi vào các ô tốt: Bảo, Lộc, Phúc, Đức thì làm nhà được.
 •  Hoặc ô số 1 là 10 tuổi, ô số 2 là 20 tuổi, ô số 3 là 30 tuổi, ô số 4 là 40 tuổi, ô số 5 là 50 tuổi và tính tiếp đến tuổi nào rơi vào các ô tốt: Bảo, Lộc, Phúc, Đức thì làm nhà được.

Các tuổi làm nhà

Từ các cách tính như trên chúng ta có thể luận ra được danh sách những tuổi nên hay không nên khởi công làm nhà. Cụ thể:

Những tuổi có thể khởi công làm nhà

Danh sách các tuổi tốt để tiến hành xây nhà:

 • 19 – 28 – 37 – 46 – 55 – 64: ở ô 1 – Khôn – Phúc – Tốt.
 • 20 – 29 – 38 – 47 – 56 – 65: ở ô 2 – Đoài – Đức – Tốt.
 • 26 – 35 – 44 – 53 – 62 – 71: ở ô 8 – Tốn – Bảo – Tốt.
 • 27- 36 – 45 – 54 – 63 – 72: ở ô 9 – Ly – Lộc – Rất tốt.

Những tuổi không nên khởi công làm nhà

Các tuổi không nên tiến hành xây dựng nhà cửa:

 • 19 – 30 – 39 – 48 – 57 – 66: Hại bản thân – (ô 3 Càn – bại).
 • 20 – 31- 40 – 49 – 58 – 67: 4 Khảm – Hư xấu.
 • 21- 32 – 41 – 50 – 59 – 68: 5 Trung – Khắc xấu.
 • 22 – 33 – 42 – 51- 60 – 69: Hại vợ – (ô 6 Cấn – Quỷ).
 • 23 – 34 – 43 – 52 – 61 – 70: Hại con – (ô 7 Chấn – Tử).

Lưu ý:
Nếu chủ nhà không được tuổi thì lấy tuổi con trưởng hoặc con thứ, ai được tuổi thì đứng ra động thổ, đặt móng, dựng nhà, đổ mái, đặt đòn nóc.

Trên đây là nội dung cách tính tuổi làm nhà theo Cửu trạch vận niên. Qua đó giúp các bạn biết được tuổi của mình có tốt để khởi công xây nhà hay không? Nhằm đem đến sự thuận lợi cho công trình và may mắn, bình an cho cả gia đình.