Những tháng có các ngày tốt “nhân duyên”

ngay tot xau_mfxm

Tháng

Các ngày tốt

Giêng

Bảy

Mười

Tân Mùi – Đinh Mùi

Canh Thìn – Bính Thìn

Kỷ Sửu – Mậu Tuất

Hai

Năm

Tám

Mười một

Tân Mùi – Đinh Mùi

Bính Thìn – Kỷ Sửu

Mâu Tuất

Ba

Sáu

Chín

Mười hai

Kỷ Tị – Ất Tị – Kỷ Hợi – Quý Hợi

Giáp Dần – Mậu Dần – Bính Thân

Loading...