Chi tiết các ngày tốt trong tháng để đổ móng, tu sửa công trình

thietke-noithat-sua-nha-don-tet

 1. Giáp Dần
 2. Kỷ Mão
 3. Giáp Thìn
 4. Ất Tị
 5. Quý Mùi
 6. Giáp Thân
 7. Mậu Dần
 8. Quý Mão
 9. Mậu Thìn
 10. Quý Tị
 11. Ất Mùi
 12. Mậu Thân
 13. Canh Dần
 14. Quý Dậu
 15. Ất Dậu
 16. Kỷ Dậu
 17. Giáp Tuất
 18. Kỷ Hợi
 19. Tân Hợi
 20. Mậu Tí
 21. Kỷ Sửu
 22. Tân Sửu.
Loading...