Chi tiết các ngày cúng giải trừ sao xấu trong năm tuổi

484e898f28629a2783bca42fd8602e13

Tháng

Ngày tốt

Tháng

Ngày tốt

Tháng Giêng và Hai

Ngày Thân

Tháng Bảy và Tám

Các ngày Dần

Tháng Ba và Tư

Ngày Tuất

Tháng Tám và Mười

Các ngày Thìn

Tháng Năm và Sáu

Ngày Tý

Tháng Một và Chạp

Các ngày Ngọ

Loading...