Những ngày “Thập ác đại bại” trong tháng cần tránh thực hiện công việc

image_27014_phuc_tinh

1.1. Năm Giáp và năm Kỷ

Tháng Ba kiêng ngày Bính Thân

Tháng Bảy kiêng ngày Mậu Tuất

Tháng Mười kiêng ngày Bính Thân

Tháng Mười một kiêng ngày Đinh Hợi

1.2. Năm Ất và năm Canh

Tháng Tư kiêng ngày Nhâm Thân

Tháng Chín kiêng ngày Ất Tị

1.3. Năm Bính và năm Tân

Tháng Ba kiêng ngày Tân Tị

Tháng Chín kiêng ngày Canh Thìn

1.4. Năm Mậu và năm Quý

Tháng Sáu kiêng ngày Kỷ Sửu

1.5. Năm Đinh và năm Nhâm

Không có ngày Thập ác đại bại.

Loading...