Ngày đại sát là ngày gì? xấu hay tốt

Mỗi năm kiêng 24 ngày tiết khí – mỗi tháng có 2 ngày (trừ tháng nhuận). Mọi việc đều kỵ, đặc biệt là các việc lớn, quan trọng.

7163b7

24 tiết khí gồm:

 1. Lập xuân
 2. Vũ thủy
 3. Kinh trập
 4. Xuân phân
 5. Thanh minh
 6. Cốc vũ
 7. Lập hạ
 8. Tiểu mãn
 9. Mang chủng
 10. Hạ chí
 11. Tiểu thử
 12. Đại thử
 13. Lập thu
 14. Xử thử
 15. Bạch lộ
 16. Thu phân
 17. Hàn lộ
 18. Sương giáng
 19. Lập đông
 20. Tiểu tuyết
 21. Đại tuyết
 22. Đông chí
 23. Tiểu hàn
 24. Đại hàn.
Loading...