Ngày có các sao đặc biệt xấu

Ngoài 28 vì sao thuộc các cụm sao Bạch hổ ở hướng Tây, Thanh long ở hướng Đông, Huyền vũ ở hướng Bắc và Chu tước ở hướng Nam, mỗi tháng còn có các sao thanh sát.

Các sao này là Hắc tinh, xuất chiếu vào ngày nào sẽ ảnh hưởng xấu đến con người, vạn vật trong ngày đó. Các chiêm tinh gia đặt tên cho các Hắc tinh này là Thiên Cương – Thọ Tử – Quan Phủ – Tử Khí – Đại Hao… và gọi các ngày này theo tên sao. Ví dụ: ngày Đại hao, ngày Sát chủ, ngày Thọ tử…

Có thể tra sao này ở lịch vạn niên. Những ngày có sao Hắc tinh nên tránh làm các việc quan trọng vì sẽ không thành công.

file.352591

1. Sao Thiên cương

 1. Tháng Giêng thanh sát vào ngày Tị
 2. Tháng Hai thanh sát vào ngày Tý
 3. Tháng Ba thanh sát vào ngày Mùi
 4. Tháng Tư thanh sát vào ngày Dần
 5. Tháng Năm thanh sát vào ngày Dậu
 6. Tháng Sáu thanh sát vào ngàyThìn
 7. Tháng Bảy thanh sát vào ngày Hợi
 8. Tháng Tám thanh sát vào ngày Ngọ
 9. Tháng Chín thanh sát vào ngày Sửu
 10. Tháng Mười thanh sát vào ngày Thân
 11. Tháng Mười một thanh sát vào ngày Mão
 12. Tháng Chạp thanh sát vào ngày Tuất

2. Sao Thọ tử

 1. Tháng Giêng thanh sát vào ngày Tuất
 2. Tháng Hai thanh sát vào ngày Thìn
 3. Tháng Ba thanh sát vào ngày Hợi
 4. Tháng Tư thanh sát vào ngày Tị
 5. Tháng Năm thanh sát vào ngày Tý
 6. Tháng Sáu thanh sát vào ngày Ngọ
 7. Tháng Bảy thanh sát vào ngày Sửu
 8. Tháng Tám thanh sát vào ngày Mùi
 9. Tháng Chín thanh sát vào ngày Dần
 10. Tháng Mười thanh sát vào ngày Thân
 11. Tháng Mười một thanh sát vào ngày Mão
 12. Tháng Chạp thanh sát vào ngày Dậu
Loading...