Năm kiêng kỵ làm nhà (tính theo năm sinh của chủ nhà)

nha2

1. Những năm kỵ nhập trạch, về nhà mới, tu tạo nhà cửa

 1. Người sinh năm Tý, Ngọ, Tị tránh nhập trạch vào năm Mùi
 2. Người sinh năm Sửu tránh nhập trạch vào năm Ngọ
 3. Người sinh năm Dần tránh nhập trạch vào năm Mùi
 4. Người sinh năm Mão tránh nhập trạch vào năm Thân
 5. Người sinh năm Thìn tránh nhập trạch vào năm Dậu
 6. Người sinh năm Mùi tránh nhập trạch vào năm Tý
 7. Người sinh năm Thân tránh nhập trạch vào năm Sửu
 8. Người sinh năm Dậu tránh nhập trạch vào năm Dần
 9. Người sinh năm Tuất tránh nhập trạch vào năm Mùi
 10. Người sinh năm Hợi tránh nhập trạch vào năm Thìn

2. Năm, tháng, giờ kỵ khởi công làm nhà, công trình

 1. Sinh năm Thân – Tý – Thìn kỵ năm Mùi, tháng Mùi, giờ Mùi
 2. Sinh năm Tị – Dậu – Sửu kỵ năm Thìn, tháng Thìn, giờ Thìn
 3. Sinh năm Dần – Ngo – Tuất kỵ năm Sửu, tháng Sửu, giờ Sửu
 4. Sinh năm Hợi -Mão -Mùi kỵ năm Tuất, tháng Tuất, giờ Tuất
Loading...