Năm hung, nam không nên tổ chức cưới, nữ không nên về nhà chồng

nghe_to_chuc_le_cuoi

Tuổi Nam

Năm hung (kỵ)

Tuổi Nữ

Năm hung (kỵ)

Mùi

Mão

Sửu

Thân

Sửu

Dần

Dần

Dậu

Dần

Sửu

Mão

Tuất

Mão

Thìn

Hợi

Thìn

Hợi

Tị

Tị

Tuất

Tuổi Nam

Năm hung (kỵ)

Tuổi Nữ

Năm hung (kỵ)

Ngọ

Sửu

Ngọ

Dậu

Mùi

Dẩn

Mùi

Thân

Thân

Mão

Thân

Mùi

Dậu

Thìn

Dậu

Ngọ

Tuất

Tị

Tuất

Tị

Hợi

Ngọ

Hợi

Thìn

* Lưu ý: Nam và nữ gặp “hung niên” (năm dữ) không nên cưới. Nếu cưới vào năm đó thì sống với nhau khó bền lâu, dễ gặp tai họa, hai tuổi dù hợp nhau cũng không mấy hạnh phúc.

Loading...