Lễ nghênh đón các sao tốt trong ngày

Chia sẻ ngay

Trong tất cả các sao có nhóm sao tốt và sao xấu? Dưới đây là các sao tốt trong các ngày. Và cách cúng nghênh đón các sao tốt trong ngày. Hi vọng bạn sẽ biết được sao nào tốt tương ứng với các ngày. Cũng như cách cúng và viết bài vị nghênh đón sao.

 Xem sao tốt xấu trong ngày
Xem sao tốt xấu trong ngày

1. Sao Thái Dương

Sao chủ hưng vượng tài lộc, tốt nhất vào tháng 6 và tháng 10.
– Mỗi tháng làm lễ vào ngày 27, từ 21 giờ đến 23 giờ, thắp 12 ngọn nến. Quay mặt hướng chính Đông làm lễ.
– Bài vị viết vào giấy vàng: Nhật ứng Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân.
– Khấn: Cung thỉnh Thiên Đình uất Ly Cung Đại Thánh Đang Nguyên Hải, Nhất Cung Thái Dương Tinh Quân vị tiến.

2. Sao Thái Âm

Sao chủ sự toại nguyện về mọi mặt. Riêng nữ nên cầu giải trừ sản nạn, tai ách ốm đau, sao có tác dụng mạnh nhất tháng 9 và 11 âm.
Mỗi tháng làm lễ vào ngày 26, từ 19 giờ đến 21 giờ, thắp 7 ngọn nến. Quay mặt hướng chính Tây làm lễ.
– Bài vị viết vào giấy vàng: Nguyên Cung Âm Hoàng Hậu Tinh Quân.
– Khấn: Cung thỉnh Thiên đình Kết Lâu Cung Đại Thánh Tổ Diệu Nguyệt Phụ Thái Âm Tinh Quân vị tiến.

3. Sao Mộc Đức

Sao chủ sự an vui hòa hợp, thái bình, tác dụng mạnh nhất vào tháng 12.
Mỗi tháng làm lễ vào ngày 25, từ 19 giờ đến 21 giờ, thắp 20 ngọn nến. Quay mặt hướng Bắc làm lễ.
– Bài vị viết vào giấy xanh: Đông phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân.
– Khấn: Cung thỉnh Thiên Đình Thủy Đức Kim nữ cung Đại Thánh Bắc Phương Thuỷ Diệu Tinh Quân Vị Tiến.

4. Sao Thủy Diệu

Sao chủ Tài lộc và Hỷ song cần cẩn thận trong nói năng giao tiếp, đi lại nơi sông nước. Xấu nhất là tháng 4 và 8.
Mỗi tháng làm lễ vào ngày 21, từ 19 giờ đến 21 giờ, thắp 7 ngọn nến. Quay mặt về hướng Bắc làm lễ.
– Bài vị viết vào giấy đen: Bắc phương Nhâm Quý Thủy Đức tinh quân.
– Khấn: Cung thỉnh Thiên đình Thủy Đức Kim nữ cung Đại Thánh Bắc phương Thủy Diệu tinh quân vị tiến.

Trên đây là danh sách nhóm sao tốt và cách cúng nghênh đón sao. Hi vọng có thể giúp bạn đón được sao tốt nhằm mang lại nhiều thông tin chính xác về các sao. Cũng như biết được mỗi khi sao nào chiếu sẽ có tác dụng thế nào? Bên cạnh đó là những thông tin về các sao bạn muốn tìm hiểu trong nhóm sao tốt. Tương ứng với các nhóm sao tốt đã nêu trên sẽ giúp bạn biết về sao xấu có sự ảnh hưởng như thế nào?