Hướng dẫn cách cúng thần Tam Tai đại hạn

Hạn Tam Tai là hạn xấu, thường gặp những chuyện không may, bệnh hoạn, trắc trở, kiện cáo. Nếu quá nặng thì hạn tai có thể kéo dài tới 2 đến 3 năm liền. Bởi vậy nếu gặp hạn Tam Tai cần lưu tâm cúng lễ giải hạn.

1_7_1328095170_07_cung-than-Tai-2-1

Những trường hợp mắc phải hạn Tam Tai

– Bố tuổi Thân – Tý – Thìn mà con sinh vào năm Dần – Mão – Thìn thì các năm Dần – Mão – Thìn sẽ gặp hạn Tam Tai.
– Bố tuổi Hợi – Mão – Mùi sinh con vào năm Tị
– Ngọ – Mùi thì các năm Tị – Ngọ – Mùi sẽ gặp hạn Tam Tai.
– Bố tuổi Dần – Ngọ – Tuất sinh con vào năm Thân – Dậu – Sửu thì các năm Thân – Dậu – Sửu sẽ gặp hạn Tam Tai.
– Bố tuổi Tị – Dậu – Sửu sinh con vào năm Hợi
– Mão – Mùi thì các năm Hợi – Mão – Mùi sẽ gặp hạn Tam Tai.

Cách cúng thần Tam Tai đại hạn

– Năm nào cúng vái thần sát năm đó.
– Cúng ngoài trời.

Tên các thần Tam Tai cúng vào từng năm

Năm Tỷ: Cúng thần Địa Võng vào ngày 22 âm lịch mỗi tháng, lễ về tối, mặt hướng về phương Bắc, khấn thần Địa Võng phù trợ.
Năm Sửu: Cúng thần Địa Hình vào ngày 24 âm lịch mỗi tháng, mặt hướng về phương Đông Bắc, khấn thần Địa Hình.
Năm Dẩn: Cúng thần Địa Thiên Hùng vào ngày 15 âm lịch mỗi tháng, mặt hướng về phương Đông Bắc khấn tên thần.
Năm Mão: Cúng thần Thiên Hình vào ngày 14 âm lịch mỗi tháng, mặt hướng về phương Đông khấn tên thần.
Năm Thìn: Cúng thần Thiên Kiếp vào ngày 13 âm lịch mỗi tháng, mặt hướng về phương Đông Nam khấn tên thần.
Năm Tị: Cúng thần Hắc Sát vào ngày 11 âm lịch mỗi tháng, mặt hướng về phương Đông Nam khấn tên thần.
Năm Ngọ: Cúng thần Âm Mưu vào ngày 20 âm lịch mỗi tháng, mặt hướng về phương Nam khấn tên thần.
Năm Mùi: Cúng thần Bạch Sát vào ngày 8 âm lịch mỗi tháng. Mặt hướng về phương Tây Nam khấn tên thần.
Năm Thân: Cúng thần Nhân Hoàng vào ngày 8 âm lịch mỗi tháng. Mặt hướng về phương Tây Nam khấn tên thần.
Năm Dậu: Cúng thần Thiên Họa vào ngày 7 âm lịch mỗi tháng. Mặt hướng về phương Tây khấn tên thần.
Năm Tuất: Cúng thần Địa Tài vào ngày 6 âm lịch mỗi tháng. Mặt hướng về phương Tây Bắc khấn tên thần.
Năm Hợi: Cúng thần Địa Đại vào ngày 21 âm lịch mỗi tháng. Mặt hướng về phương Tây Bắc khấn tên thần.
Lưu ý: Người nào gặp Tam Tai trong 2 năm liền thì năm sau có thể cúng một lần vào tháng Giêng là đủ.

Lễ vật cúng giải Tam Tai

– Một bộ Tam Sinh gồm trứng luộc, thịt luộc, tôm luộc.
– Một bộ Thế Cô hình ông hổ (cọp), gạo, muối, hương, trầu cau, rượu, đèn. Nếu có món tóc của mình đã rụng hay cắt ra thì càng tốt.
Nên cúng ở ngã ba đường vào buổi chập tối, cúng xong bỏ lại tất cả, chỉ mang về chai rượu. Làm được như vậy một lần là đủ và tốt nhất vào tháng đầu sinh con.

Loading...