Các ngày “Xích tòng – Giáng hạ” kỵ làm nhà, mai táng, cưới hỏi

nhung-chom-sao-nu-de-bi-e-nhat1-500x330

 1. Tháng Giêng kỵ ngày 7 và 11 âm
 2. Tháng Hai kỵ ngày 9 và 19 âm
 3. Tháng Ba kỵ ngày 15 và 16 âm
 4. Tháng Tư kỵ ngày 9 và 22 âm
 5. Tháng Năm kỵ ngày 9 và 14 âm
 6. Tháng Sáu kỵ ngày 10 và 20 âm
 7. Tháng Bảy kỵ ngày 8 và 23 âm
 8. Tháng Tám kỵ ngày 18 và 29 âm
 9. Tháng Chín kỵ ngày 2 và 23 âm
 10. Tháng Mười kỵ ngày 1 và 14 âm
 11. Tháng Mười một kỵ ngày 2 và 21 âm
 12. Tháng Chạp kỵ ngày 1 và 30 âm

Thơ rằng:

“Xích tòng ngày ấy phải lưu tâm

Làm nhà, gia sản bại không còn

Chôn cất sẽ rồi trùng tang đấy

Hôn nhân thì sớm phải ly tan”.

Loading...