Các ngày “Vong” kỵ cưới, hỏi

damcuoi6

 1. Tháng Giêng kỵ ngày Tuất
 2. Tháng Hai kỵ ngày Dậu
 3. Tháng Ba kỵ ngày Thân
 4. Tháng Tư kỵ ngày Mùi
 5. Tháng Năm kỵ ngày Ngọ
 6. Tháng Sáu kỵ ngày Tị
 7. Tháng Bảy kỵ ngày Thìn
 8. Tháng Tám kỵ ngày Mão
 9. Tháng Chín kỵ ngày Dần
 10. Tháng Mười kỵ ngày Sửu
 11. Tháng Mười một kỵ ngày
 12. Thân Tháng Chạp kỵ ngày Dậu
Loading...