Những ngày “Thiên quỷ” (xấu) trong tháng

2013-04-02_161135

 1. Tháng Giêng kỵ ngày Dần
 2. Tháng Bảy kỵ ngày Tị
 3. Tháng Hai kỵ ngày Thân
 4. Tháng Tám kỵ ngày Hợi
 5. Tháng Ba kỵ ngày Mão
 6. Tháng Chín kỵ ngày Ngọ
 7. Tháng Tư kỵ ngày Dậu
 8. Tháng Mười kỵ ngày Tý
 9. Tháng Năm kỵ ngày Thìn
 10. Tháng Mười một kỵ ngày Mùi
 11. Tháng Sáu kỵ ngày Tuất
 12. Tháng Chạp kỵ ngày Sửu
Loading...