Chi tiết các ngày “Quả tú” trong tháng kỵ cưới hỏi

Xem-ngay-cuoi-hoi-co-con-quan-trong

Tháng

Ngày kỵ

Tháng

Ngày kỵ

Tháng Giêng

Ngày Dần, Sửu

Tháng Bảy

Ngày Dần, Mão

Tháng Hai

Ngày Thân, Mùi

Tháng Tám

Ngày Dần, Mão

Tháng Ba

Ngày Thân, Mùi

Tháng Chín

Ngày Tị, Ngọ

Tháng Tư

Ngày Ngọ, Dậu

Tháng Mười

Ngày Ngọ

Tháng Năm

Ngày Ngọ, Dậu

Tháng Mười một

Ngày Ngọ, Dậu

Tháng Sáu

Ngày Tuất, Thìn

Tháng Chạp

Ngày Ngọ, Dậu

Loading...