Chi tiết các ngày “Ma sát” trong thang kỵ cưới hỏi

Dich vu dang ky ket hon voi nguoi Canada

 1. Tháng Giêng kỵ ngày Dần
 2. Tháng Hai kỵ ngày Hợi
 3. Tháng Ba kỵ ngày Ngọ
 4. Tháng Tư kỵ ngày Mão
 5. Tháng Năm kỵ ngày Tý
 6. Tháng Sáu kỵ ngày Ngọ
 7. Tháng Bảy kỵ ngày Dậu
 8. Tháng Tám kỵ ngày Mão
 9. Tháng Chín kỵ ngày Mão
 10. Tháng Mười kỵ ngày Ngọ
 11. Tháng Mười một kỵ ngày Mão
 12. Tháng Chạp kỵ ngày Dậu
Loading...