Các ngày “không phùng” trong tháng chi tiết

cuoi1

 1. Tháng Giêng kỵ ngày Tý, Dần
 2. Tháng Hai kỵ ngày Dần, Mão
 3. Tháng Ba kỵ ngày Thìn, Tị
 4. Tháng Tư kỵ ngày Ngọ, Mùi
 5. Tháng Năm kỵ ngày Thân, Dậu
 6. Tháng Sáu kỵ ngày Tuất, Hợi
 7. Tháng Bảy kỵ ngày Dẩn
 8. Tháng Tám kỵ ngày Dậu, Dần
 9. Tháng Chín kỵ ngày Tị
 10. Tháng Mười kỵ ngày Ngọ
 11. Tháng Mười một kỵ ngày Thân, Dậu
 12. Tháng Chạp kỵ ngày Thìn, Tị
Loading...