Những ngày “Địa hỏa” (xấu) trong tháng cần tránh

73bd5f20560cdc37918ab6895a0eaaa6

 1. Tháng Giêng kỵ ngày Tuất
 2. Tháng Bảy kỵ ngày Tị
 3. Tháng Hai kỵ ngày Dậu
 4. Tháng Tám kỵ ngày Mão
 5. Tháng Ba kỵ ngày Thân
 6. Tháng Chín kỵ ngày Dần
 7. Tháng Tư kỵ ngày Mùi
 8. Tháng Mười kỵ ngày Sửu
 9. Tháng Năm kỵ ngày Ngọ
 10. Tháng Mười một kỵ ngày Tý
 11. Tháng Sáu kỵ ngày Tị
 12. Tháng Chạp kỵ ngày Hợi
Loading...