Bảng tính giờ Hoàng Đạo đơn giản

ngayhoangdao

Giờ\Ngày

Sửu

Dẩn

Mão

Thìn

Tị

Ngọ

Mùi

Thân

Dậu

Tuất

Hợi

Dần-Thân

*

*

  

*

*

 

*

  

*

 

Mão-Dậu

*

 

*

*

  

*

*

 

*

  

Thìn-Tuất

  

*

 

*

*

  

*

*

 

*

Tị-Hợi

 

*

  

*

 

*

*

  

*

*

Tý-Ngọ

*

*

 

*

  

*

 

*

*

  

Sửu-Mùi

  

*

*

 

*

  

*

 

*

*

* Lưu ý:
Các ô có sao là giờ Hoàng Đạo. Mỗi ngày có 6 giờ Hoàng Đạo.

Loading...