Mơ thấy hạt gạo tẻ: Tượng trưng tài vận và thành công

Hạt gạo là lương thực, giấc mơ có hạt gạo tượng trưng cho tài vận và thành công.

Nếu mơ thấy hạt gạo là điềm tốt, với hàm ý thu hoạch và thành công.

84052gao-te

Nếu mơ thấy gạo trúng mùa, bạn sẽ may mắn bởi tài vận luôn hành thông.

Nếu mơ thấy các loại gạo khác nhau, dự báo cuộc sống của bạn muôn màu muôn sắc, hạnh phúc vui vẻ.