Mơ thấy đoản kiếm: Thanh danh nổi trội hoặc chiến thắng đối thủ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mơ thấy đoản kiếm, có nghĩa là thanh danh nổi trội. Mơ thấy mất đoản kiếm, dự báo lúc bạn nguy nan nhất lại mất đi sự giúp đỡ, khiến danh dự bị tổn hại. Mơ thấy cho người khác đoản kiếm, dự báo có thể sẽ chiến thắng đối phương, giành được thắng lợi.

Các con số liên quan đến giấc mơ:

Kiếm: 96

Loading...