Mơ thấy cảnh mặc cả: Tâm lý không muốn chịu thiệt

Cảnh mặc cả xuất hiện trong mơ, nhắc nhở bạn không thể quá tính toán chi li trong đối nhân xử thế, đồng thời cho thấy tâm lý không muốn chịu thiệt đang tồn tại nơi bạn.

20771714_images1512599_vang4

Nam giới mơ thấy mặc cả, nhắc nhở bạn nhất thiết phải tránh chủ kiến khỉ xử sự.

Nữ giới mơ thấy mặc cả, nhắc nhở bạn trong cuộc sống không nên có thói quen nói năng không ngơi nghỉ.

Trong cuộc sống, mặc cả thích đáng là việc nên làm, nhưng cũng đừng nên quá tính toán chi li.

Loading...