Giải mã ý nghĩa giấc mơ tình ích

Thất tình quá độ, tình cảnh tâm lý quá căng thẳng mà dẫn đến mơ.

Mơ tình ích

–      Vui (hỷ) quá thì mơ mở ra.

–      Giận (nộ) quá thì mơ khép lại.

–      Sợ (cụ) quá thì mơ giấu giếm.

–      Lo (ưu) quá thì mơ tức giận.

–      Buồn (ai) quá thì mơ cầu cứu.

–      Uất (phẫn) quá thì mơ mắng mỏ.

Kinh ngạc (kinh) quá thì mơ điên.

Loading...