Ý nghĩa cung phục vị mới nhất

Загрузка...

Khái niệm Phục vị

Theo quy ước, có 4 hướng chính (Bắc, Nam, Đông, Tây) và 4 hướng phụ (Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam).

Tro ...