Thông tin về Xem tướng qua lông mày nam giới

Xem tướng lông mày đàn ông nam, nữ đoán vận mệnh

Xem tướng chân mày qua hình dáng của mỗi người là việc dựa vào đó có thể đoán được tính cách, vận mệnh của người

Xem tướng móng chân đoán vận mệnh sướng khổ

1. Móng chân thuộc “thường biến”. Nó thay đổi thường xuyên giống móng tay. Móng chân cũng có biểu tượng “duy biến” về hình móng:

Xem tướng cung điền trạch trên khuôn mặt

Cung Điền Trạch nằm ở phần giữa lông mày và mắt, chính là phần thể hiện tài sản, đất đai, hoàn cảnh gia đình và