Xem tướng phụ nữ vai rộng mới nhất

Vai là biểu hiện của tâm tình và khí chất của con người. Khi người ta đắc ý hoặc chiến thắng, vai thường rung rung ha ...