Thông tin về Xem tướng khuôn mặt người phụ nữ

Xem tướng khuôn mặt phụ nữ

Mỗi một bộ phận trên khuôn mặt có thể biết rất nhiều về tính cách hay vận mệnh của bất kỳ một người nào đó.

Các phương pháp xem tướng người

Quan sát tướng phải tuân thủ một trình tự, nguyên tắc 1. Không thể tuỳ tiện bạ đâu nói đấy. Tướng pháp học cho rằng

Xem hình dáng đoán tướng hại người

1. Mặt như mặt thằn lằn. 2. Người nghiêng bên trái. 3. Cười lộ hết răng lợi. Miệng hôi thôi. 4. Đầu nhọn. 5. Vẻ

Xem tướng mặt phụ nữ

Tục ngữ nói “đàn ông như cái đăng, đàn bà như cái đó” hoặc nói “Đàn ông đem vô, đàn bà cất giữ” v.v… đều

Các bước xem tướng người chính xác nhất

Nội tâm được ẩn sâu dưới dáng vẻ bề ngoài. Tuy nhiên, những suy nghĩ thầm kín cũng như những hoạt động tâm lý đó