Xem tướng kẻ tiểu nhân mới nhất

Загрузка...

Tướng đàn ông tiểu nhân

Tướng Người Trượng Phu Và Tiểu Nhân

Dạng lon ton, tiểu nhân : dáng đi vội vàng, điệu bộ hấp tấp nhưng lại làm r ...

Tướng người tiểu nhân

Có câu nói “Miệng và lòng đều phải tức là Quân Tử; Miệng và lòng đều trái tức là Tiểu Nhân” ý nói kẻ tiểu ...

Tướng người nhân hậu

Cằm

Những phụ nữ có cằm tròn đầy là những người nhân hậu, tốt bụng, đây cũng là biểu thị của người có hậu vận t ...