Xem tướng dáng đi đàn ông mới nhất

Загрузка...

Xem tướng dáng đứng để đoán biết con người bạn

Bạn thường đứng trong tư thế hai tay chống hông, hay bắt chéo tay trước ngực? Nó phản ánh rất rõ tính cách của bạn đấ ...

Tướng đàn ông qua dáng đi

Người đi cũng phát xuất bộ tướng sang hèn thọ yểu. Vì đi là toàn thân cử động, tất cả cơ năng đều phát lộ ra ngoài. D ...

Xem dáng đi đoán vận mệnh và tính cách

Chúng ta thường xem tướng khuôn mặt hay xem tướng về tai… mà không biết rằng xem tướng dáng đi cũng nói lên rất ...