Xem tướng đàn ông giàu mới nhất

Загрузка...

Các phương pháp xem tướng người
Quan sát tướng phải tuân thủ một trình tự, nguyên tắc

1. Không thể tuỳ tiện bạ đâu nói đấy. Tướng pháp học cho rằng qu ...

Xem hình dáng đoán tướng hại người

1. Mặt như mặt thằn lằn.
2. Người nghiêng bên trái.
3. Cười lộ hết răng lợi. Miệng hôi thôi.
4. Đầu nhọn. ...