Xem tướng bàn chân phụ nữ

Nội dung1 Xem tướng chân để biết vận mệnh của bạn1.1 Điểm thứ nhất1.2 Điểm thứ 21.3 Điểm thứ 31.4 Điểm thứ 41.5 Điểm ...

Nội dung1 Xem tướng ngón chân nói lên tính cách của đàn ông1.1 Ngón chân cái1.2 Ngón chân thứ hai1.3 Ngón chân ...

Nội dung1 Xem tướng chân qua chiều dài ngón chân1.1 Chiều dài giảm dần từ ngón cái đến ngón út1.2 Ba ngón đầu tiê ...

Những người phụ nữ chân dài thường tự hào vì điều này nhưng đối với những người chân ngắn sao phải e ngại, có khi châ ...