Xem tướng bàn chân phụ nữ

Nội dung1 Xem tướng bàn chân1.1 Bàn chân và gót chân hồng hào1.2 Bàn chân dày và các ngón dài bằng nhau1.3 Đàn ông có ...

Nội dung1 Xem tướng chân qua chiều dài ngón chân1.1 Chiều dài giảm dần từ ngón cái đến ngón út1.2 Ba ngón kể từ n ...

Những người phụ nữ chân dài thường tự hào vì điều này nhưng đối với những người chân ngắn sao phải e ngại, có khi châ ...