Xem tử vi 2018


Tử vi năm 2018, xem chi tiết tử vi 2018 tuổi Giáp Tý nam mạng về các phương diện cuộc sống, tình duyên, tài chính, sức khỏe gia đạo công danh, những tuổi hợp làm ăn, lựa chọn vợ chồng, những tuổi đại kỵ, những năm khó khăn nhất, n

Tuổi Tuất 2018 – Xem tử vi 2018 tuổi Tuất bao gồm các tuổi Bính Tuất 2006 và 1946, Giáp Tuất 1994, Nhâm Tuất 1982, Canh Tuất 1970, Đinh Tuất 1958 nam mạng & nữ mạng về cuộc sống, tình duyên, gia đạo công danh, những tuổi

Tuổi Dậu 2018 – Xem tử vi 2018 tuổi Dậu bao gồm các tuổi Ất Dậu 2005 và 1945, Quý Dậu 1993, Tân Dậu 1981, Kỷ Dậu 1969, Đinh Dậu 1957 nam mạng & nữ mạng về cuộc sống, tình duyên, gia đạo công danh, những tuổi hợp làm ăn,

Tuổi Thân 2018 – Xem tử vi 2018 tuổi Thân hay tuổi khỉ bao gồm các tuổi Giáp Thân sinh năm 2004  và 1944, Nhâm Thân sinh năm 1992, Canh Thân sinh năm 1980, Mậu Thân sinh năm 1968, Bính Thân sinh năm 1956 nam mạng & nữ mạng về

Tuổi Mùi 2018 – Xem tử vi 2018 tuổi Mùi bao gồm các tuổi Quý Mùi 2003 và 1941, Tân Mùi 1991, Kỷ Mùi 1979, Đinh Mùi 1967, Ất Mùi 1955 nam mạng & nữ mạng về cuộc sống, tình duyên, gia đạo công danh, những tuổi hợp làm ăn, lựa ch

Tuổi Ngọ 2018 – Xem tử vi 2018 tuổi Ngọ bao gồm các tuổi Canh Ngọ 1990, Mậu Ngọ 1978, Bính Ngọ 1966, Giáp Ngọ 1954, Nhâm Ngọ 1952 nam mạng & nữ mạng về cuộc sống, tình duyên, gia đạo công danh, những tuổi hợp làm ăn, lựa chọn

Tuổi Tỵ 2018 – Xem tử vi 2018 tuổi Tỵ bao gồm các tuổi Tân Tỵ 2001, Kỷ Tỵ 1989, Đinh Tỵ 1977, Ất Tỵ 1965, Quý Tỵ 1953 nam mạng & nữ mạng về cuộc sống, tình duyên, gia đạo công danh, những tuổi hợp làm ăn, lựa chọn vợ chồ

Tuổi Thìn 2018 – Xem tử vi 2018 tuổi Thìn bao gồm các tuổi Canh Thìn 2000, Mậu Thìn 1988, Bính Thìn 1976, Giáp Thìn 1964, Nhâm Thìn 1952 nam mạng & nữ mạng về cuộc sống, tình duyên, gia đạo công danh, những tuổi hợp làm

Tuổi Mão năm 2018 – Xem tử vi 2018 tuổi Mão bao gồm các tuổi Kỷ Mão 1999, Bính Mão 1987, Ất Mão 1975, Quý Mão 1963, Tân Mão 1951 nam mạng & nữ mạng về cuộc sống, tình duyên, gia đạo công danh, những tuổi hợp làm ăn, lựa chọn v

Tuổi Dần năm 2018 – Xem tử vi 2018 tuổi Dần bao gồm các tuổi Mậu Dần 1998, Bính Dần 1986, Giáp Dần 1974, Nhâm Dần 1962, Canh Dần 1950 nam mạng & nữ mạng về cuộc sống, tình duyên, gia đạo công danh, những tuổi hợp làm ăn, lựa c

Tuổi Sửu năm 2018 – Xem tử vi 2018 tuổi Sửu bao gồm các tuổi Đinh Sửu 1997, Ất sửu 1985, Quý Sửu 1973, Tân Sửu 1961, Kỷ Sửu 1949 nam mạng & nữ mạng về cuộc sống, tình duyên, gia đạo công danh, những tuổi hợp làm ăn, lựa chọn v

Tuổi Tý năm 2018 – Xem tử vi 2018 tuổi Tý bao gồm các tuổi Bính Tý sinh năm 1996 , Giáp Tý sinh năm 1984, Nhâm Tý sinh năm 1972, Canh Tý sinh năm 1960 và Mậu Tý sinh năm 2008 nam mạng & nữ mạng về phương diện cuộc sống,