Vị trí nhà bếp mới nhất

Загрузка...

Những điều cấm kỵ đối với vị trí bếp
Bếp không đối diện thẳng ra cửa hoặc ra ngoài đường.
Bếp không nằm ngay phía dưới xà nhà, nếu không cả nhà sẽ bất an ...