Vị trí đặt bếp tốt nhất

Bếp không đối diện thẳng ra cửa hoặc ra ngoài đường. Bếp không nằm ngay phía dưới xà nhà, nếu không cả nhà sẽ bất an ...

Nếu bạn đã biết những điều nên làm khi đặt bếp thì bạn càng nên nắm rõ những cấm kỵ của nó, bởi vì nếu đặt bếp ở vị t ...

Nội dung1 Hướng đặt bếp nên kiêng kỵ2 Chú ý cách đặt bếp2.1 Nước sinh hoạt không được đối diện với bếp2.2 Kiêng bếp n ...