Thích khách bí ẩn – the sword identity

Thích khách là kẻ thù trong bóng tối, tượng trưng cho tính nguy hiểm khó phòng bị.

 

Mơ thấy thích k ...