Phong thủy phòng làm việc cho tuổi bính thìn mới nhất

Загрузка...

Các đồ dùng trong văn phòng phải được xếp đặt như thế nào

Xếp đặt bàn viết, có hai điểm cần chú ý: Một là, cần phải chú ý không được đặt bàn làm việc đối thẳng với cửa chính. ...

Phong thủy văn phòng kỵ gương soi chiếu
Kỵ gương soi chiếu

Rất nhiều cơ quan có treo một tấm gương rất lớn, một số những người thích làm đẹp cũng thích đặt nh ...

Bố trí văn phòng làm việc để công ty và con người đều tài vượng

Văn phòng làm việc cũng giống như một bộ não của công ty, việc tài vận tốt xấu thế nào có liên quan đến tiền đồ phát ...

Văn phòng làm việc phải được thiết kế như thế nào?

Có một số nhà phong thủy cho rằng: Văn phòng làm việc đặt ở phía đầu hành lang trung tâm là không cát lợi, bởi vì hun ...

Phong thủy cho nữ tuổi Bính Thìn

Xem tử vi tuổi BÍNH THÌN 2014 dương nữ, 39 Tuổi, (Sinh từ 31.01.1976 đến 17.02.1977), Thổ mạng  – Dương nữ, Sa ...

Quan điểm phong thủy cho phòng làm việc bình thường

Cửa chính lớn mà đối thẳng với cửa trong văn phòng chính là sự xung khí phong thủy, dòng khí chảy dễ chạy thẳng vào, ...

Những nguyên tắc bố trí phong thủy của phòng làm việc

Trên nguyên tắc trong phòng phải có cách ly, nhưng trong cơ quan nhà nước và ngân hàng, vì cần phải cùng với quần chú ...

Bố trí bàn làm việc cho ông chủ cần lưu ý điều gì?

Bố cục văn phòng như thế nào mới thể hiện được khí chất của ông chủ

Phòng làm việc phải thể hiện được quyển uy ...

Bố trí màu sắc ánh sáng như thế nào cho phòng làm việc?

Trong văn phòng làm việc nếu hai bên mé đều là những cánh cửa kính, ánh sáng quá mạnh, chiếu vào quá nhiều cũng không ...

Ngăn chặn trực tiết tài khí văn phòng làm việc của ông chủ

Phòng làm việc của ông chủ tốt nhất là phòng đôi, ngoài phòng có một vị làm văn thư. Phòng ngoài cần nhỏ, chỉ chiếm 1 ...