Phong thủy chỗ ngồi nơi làm việc mới nhất

Загрузка...

Lựa chọn ghế ngồi trong văn phòng cần chú ý những vấn đề gì?

Ghế ngồi trong văn phòng có rất nhiều loại, một bộ bàn ghế của người chủ quản công ty có tồn tại quan hệ tương ứng vớ ...

Vị trí ghế ngồi trong văn phòng có những loại nào? (Phần 2)

7. Bên cạnh vị trí ngồi không nen gắn những chỗ rửa tay hoặc vòi nước

Nơi có nước chảy ra sẽ ảnh hưởng đến trườ ...

Vị trí ghế ngồi trong văn phòng có những loại nào? (Phần 1)

Vị trí ngồi của văn phòng làm việc thực ra đều có những ảnh hưởng hoặc ít hoặc nhiều đến tình cảm và trường khí của n ...