Pháp môn tịnh độ mới nhất

Загрузка...

Ý nghĩa của việc tu hành cần phải biết?

Con người chúng ta sinh ra để làm gì? Có bao giờ chúng ta dừng lại một phút để suy ngẫm mình sinh ra để làn gì? Phải ...

Lời thú tội của một sư cô

Đây là lời “tự thú” của một nữ tu sĩ Phật giáo, 50 tuổi đời và có hơn 30 năm tuổi đạo. Tuy lai lịch thực hư của tác g ...

Ý nghĩa của việc tu pháp môn Tịnh Độ

10 lý do nên tu pháp môn Tịnh Độ để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc

1. Trong các bộ kinh mà Phật Thích Ca tuyên ...

Hiểu rõ về pháp môn niệm Phật

Nhân ngày giỗ kỷ niệm lão pháp sư Ấn Quang vãng sanh về cõi Tây Phương lần thứ mười hai. Quý vị đều là đệ tử của Ngài ...

10 điều trọng yếu của sự tu hành
10 điều trọng yếu của sự tu hànhHiếu dưỡng cha mẹ

Đức Phật dạy chúng ta lấy hiếu làm gốc. Hiếu dưỡng cha mẹ là pháp mô ...

Làm sao để được vãng sanh?

Muốn được vãng sanh phải đủ 3 yếu tố: Tín, Hạnh, Nguyện như đảnh 3 chân thiếu 1 tất ngã.

Tín: Là tin có: tự, th ...

Đức Phật A Di Đà và cõi Tịnh Độ Cực Lạc

Nói chung, ta được biết là có nhiều cõi Tịnh Độ, nhiều cõi linh thánh của những Đấng Giác ngộ mà chúng ta gọi là chư ...

Pháp môn một đời thành tựu

Chỉ nương pháp niệm Phật sẽ được qua biển sinh tử.

Kinh Đại Tập nói rằng: ”Thời đại mạt pháp hàng trăm triệu ng ...

100 Bài Kệ Niệm Phật (Phần 5)

81
Một câu A Di Đà
Sốt sắng gắng hoằng thông
Nguyện vào Đại bi thất
Ngồi yên tòa Pháp không.

82 ...

100 Bài Kệ Niệm Phật (Phần 4)

61
Một câu A Di Đà
Môn chỉ quán mầu tròn
Lặng lặng tĩnh tĩnh niệm
Không xen tạp nối luôn.

62 ...