Pháp Môn Niệm Phật mới nhất

Загрузка...

Người niệm Phật chớ nên nghe nhiều Pháp

Niệm Phật là pháp tu dựa vào tự lực cùng tha lực. Tự lực tức là tâm lực của chính mình nhất tâm niệm Phật.
Có nhi ...

Ý nghĩa của việc tu hành cần phải biết?

Con người chúng ta sinh ra để làm gì? Có bao giờ chúng ta dừng lại một phút để suy ngẫm mình sinh ra để làn gì? Phải ...

Dạy con hãy học cách niệm Phật

Luật nhân quả không trừ một ai vì thế là con người chúng ta ở đời nên sống tạo Phước đức.

Là người Phật tử, tôi ...

Lời thú tội của một sư cô

Đây là lời “tự thú” của một nữ tu sĩ Phật giáo, 50 tuổi đời và có hơn 30 năm tuổi đạo. Tuy lai lịch thực hư của tác g ...

Hiểu thế nào là tu trong cảnh động?

Những ai có thể sống tốt trong cõi người, tạo nhiều công đức hoặc là người tu Đạo thì đều có cơ hội chuyển sinh lên c ...

Hiểu rõ về pháp môn niệm Phật

Nhân ngày giỗ kỷ niệm lão pháp sư Ấn Quang vãng sanh về cõi Tây Phương lần thứ mười hai. Quý vị đều là đệ tử của Ngài ...

Làm sao để được vãng sanh?

Muốn được vãng sanh phải đủ 3 yếu tố: Tín, Hạnh, Nguyện như đảnh 3 chân thiếu 1 tất ngã.

Tín: Là tin có: tự, th ...

Niệm Phật chớ sợ cười, đừng chờ hẹn

Có nhiều vị muốn tu học Phật pháp, nhưng lại sợ bị người chê cười là tiêu cực, hủ bại, mê tín. Do đó khi xem kinh thì ...

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn ...

Niệm Phật cầu nhất tâm bất loạn có thể bị trở ngại

Khi đưa ra một chương trình tu tập để “Nhất tâm bất loạn” thì đối với những người căn cơ cao, chư đại Bồ-Tát là chuyệ ...