Nữ sinh năm canh thìn mới nhất

Загрузка...

Tử vi trọn đời Canh Thìn – Nữ mạng

Sinh năm: 1940, 2000 và 2060

Cung CHẤN
Mạng BẠCH LẠP KIM (chân đ èn bằng vàng)
Xương CON RỒNG. Tướng ti ...

Tử vi trọn đời Canh Thìn – Nam mạng

Sinh năm: 1940, 2000 và 2060

Cung CÀN. Trực BÌNH
Mạng BẠCH LẠP KIM (vàng chân đ èn)
Khắc PHÚC ĐĂNG HỎA ...