Thông tin về Nhân quả báo ứng

Đạo nghĩa gia đình theo lời Phật dạy

Gia đình là tế báo của xã hội. Các tế bào khỏe mạnh thì xã hội ngày càng phát triển và bền vững. Gia đình

Giúp người không cầu báo đáp

Tại sao nên giúp đỡ người khác? Hai lợi ích mà nhiều người không biết Lợi ích 1: Khi cho đi, có lẽ bạn sẽ

Tình cảm nam nữ và bẫy nghiệp duyên

“Có duyên mới gặp  Có nợ mới yêu” Tình duyên thường đó là nợ kiếp trước của ta. Vì tình cảm vợ chồng có sự

Luật nhân quả theo lời Phật dạy

Vũ trụ, vạn vật không phải tuần hành, biến dịch một cách tự nhiên, vô lý, mà tuân theo một cái luật chung. luật đó

Bớt hơn thua để hạnh phúc đến gần ta hơn

Cái mà con người luôn muốn hướng đến trong bất cứ thời đại nào đều là sự hạnh phúc, an lạc. Nhưng không phải ai

12 luật nhân quả trong cuộc đời

Nhân quả là gì? Nhân quả theo chữ Hán có nghĩa là hạt giống và bông trái. Ở đây chúng ta nên hiểu nghĩa nhân

Tin sâu nhân quả nghiệp bảo mà người có trí tuệ

Nguyên nhân đi liền hệ quả vậy nhân quả là gì? Nhân là nguyên nhân, quả là kết quả, như ta trồng dưa được dưa,