Thông tin về Ngũ hành tương sinh và màu sắc

Giải thích và lý giải tương sinh ngũ hành

Việc chọn Ngũ hành tương sinh cho màu xe và màu sắc trang phục hay những thứ khác theo năm theo tuổi là cần thiết.

Ngũ hành của chín Phi tinh là gì?

Ngôi sao thứ nhất trong cửu tinh gọi là Nhất Bạch Tham Lang tinh, ngũ hành thuộc Thuỷ, đại diện cho những đồ vật liên

Khái niệm Tương Sinh

Ngũ hành tương sinh tương khắc Ngũ hành là 5 loại ký hiệu, đại diện có thể chia thành 5 loại trạng thái sự vật.