Thông tin về Ngũ hành tương khắc kiếm thế

Xem tuổi xung khắc chỉ dựa vào tứ hình xung có chuẩn không ?

Trong 12 con giáp có những tuổi xung khắc với nhau. Nếu những tuổi này kết hợp với nhau sẽ không hạnh phúc, ngoài ra

Tương khắc ngũ hành và quan hệ của chúng

Khắc của Ngũ hành chính là sự tác dụng của một hành này đối với một hành khác (kiên chế, ức chế…), cùng phân làm

Khái niệm Tương khắc

Ngũ hành – Khái niệm cơ bản Trong lý thuyết triết học Phương Đông, khái niệm Âm Dương và Ngũ hành là hai khái niệm